Skillsmanager | Over Skillsmanager

Over Skillsmanager

“Met Skillsmanager Mobiel verloopt het gesprek een stuk overzichtelijker. Het laat zien wat je goed doet, waar je uitdagingen liggen en wat je gaat doen om jezelf te ontwikkelen. Dat helpt om beter te worden in wat je doet.”

Download de brochure 

Wat zijn de kosten?
Aan inzet van de Skillsmanager Mobiel zijn geen kosten verbonden voor OOMT-aangesloten bedrijven.

 

Hoeveel tijd kost het om te implementeren?
De implementatie kost ongeveer een dag en daar helpen we u bij. Lees hierover meer onder ‘ondersteuning’.

 

Hoeveel tijd kost het om te gebruiken?
De medewerker en werkgever beantwoorden beide vragen. Dat duurt ongeveer een half uur. Daarna bespreekt u de uitkomsten samen. Daar doet u zo lang over als u nodig heeft.

 

Hoe werkt het?

 

STAP 1: FUNCTIES VASTSTELLEN
We brengen in beeld welke functie de huidige organisatie heeft.
Onder andere zoeken we naar antwoorden op deze vragen:

 • – Wat zijn de functies van onze organisatie?
 • – Welke taken moeten worden uitgevoerd?
 • – Welke kennis en kunde is daarvoor nodig en wie voeren deze taken uit?

 

STAP 2: FUNCTIONEREN IN BEELD BRENGEN
Hier kijken we hoe de organisatie nu functioneert.
We stellen bijvoorbeeld deze vragen:

 • – Doen we wat we doen moeten?
 • – Doen we het op een juist niveau?
 • – Beschikken alle medewerkers over de juiste kennis en kunde om hun taken uit te voeren?

 

STAP 3: ONTWIKKELING
Hier kijken we of de gewenste en de aanwezige kwaliteiten matchen.

 • – Waar zitten de sterke kanten van onze organisatie en onze medewerkers?
 • – Wat zijn aandachtspunten?
 • – Is ontwikkeling nodig, is verandering nodig?
 • – Zitten we op de juiste weg?
 • – Realiseren we de doelstellingen die we voor ogen hebben.